اقدامات پیاده سازی

اقدامات پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

اقدامات پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات عبارت اند از:

 • بررسی سیاست های فعلی و ارائه سیاست های مطلوب امنیت اطلاعات
 • بررسی نحوه ارزیابی و مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات، و ارائه متدلوژی مطلوب مدیریت مخاطرات
 • بررسی فرآیندها و روش های فعلی فناوری اطلاعات و ارائه نقشه فرآیندی مطلوب سازمان
 • بررسی سیاست های امنیت شبکه و کنترل و مانیتورینگ آن، و ارئه راه حل های  بهبود
 • تشکیل کمیته های اجرایی، راهبری و نظارت و شرح مسئولیت ها
 • نگارش خط مشی امنیت اطلاعات و تعیین اهداف Smart امنیت اطلاعات
 • تدوین و طراحی متدولوژی مدیریت ریسک (Risk Management Methodology)
 • فهرست برداری از فعالیت های حساس تجاری و شناسایی و طبقه بندی سرمایه های (دارایی های) اطلاعاتی
 • شناسایی تهدیدها و آسیب پذیری های امنیتی  (threats & vulnerability identification)
 • شناسایی و طبقه بندی ریسک های امنیتی
 • ارزش‌گذاری دارایی های شناسایی شده و ارزش‌گذاری آسیب پذیری و محاسبه پیامد ریسک
 • تدوین استراتژی های برطرف سازی ریسک  (Treatments of Risk)
 • طراحی و معماری سیستم
 • مراحل طراحی کنترل های امنیتی
 • مدیریت حوادث امنیت اطلاعات  (Information Security Incident Management process)
 • تهیه، نگهداری و پایش طرح های تداوم جریان کار (BCP)
 • طرح مدیریت بحران
 • آموزش دستورالعمل ها و سیاست های امنیتی به کارکنان
 • تهیه و ارائه لیست تجهیزات مورد نیاز (LOM) و طراحی و ارائه معماری زیر ساخت شبکه
 • تدوین  SOA) Statement Of Applicability)
 • پیاده سازی خط مشی ها، فرآیندها و دستور العمل ها
 • آموزش حسابرسان و ممیزان داخلی سازمان
 • بررسی و بازنگری سیستم
 • اعمال اصلاحات و بهبودهای سیستم
 • ممیزی و همراهی تا صدور گواهینامه ISO/IEC 27001

نقشه راه پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS) ISO/IEC 27001:2005) :

 • فاز اول : ارزیابی و شناخت اولیه Gap Analysis
 • فاز دوم : آگاه سازی و آموزش Awareness & Training
 • فاز سوم : برنامه ریزی و تحلیل شکاف Planning
 • فاز چهارم : فاز طراحی Design
 • فاز پنجم : فاز اجرای DO
 • فاز ششم : فاز بررسی CHECK
 • فاز هفتم : فاز اقدام ACT
 • فاز هشتم : فاز ممیزی ها و همراهی تا صدور گواهینامه Internal and External Audit

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code