امنیت اطلاعات

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ( ISMS ) چیست؟

● امنیتِ اطلاعات

امنیت اطلاعات عبارت است از حفاظت اطلاعات و به حداقل رساندن دسترسی غیر مجاز به آنهاپ همچنین علم مطالعه روشهای حفاظت از داده ها در رایانه ها و نظام های ارتباطی در برابر تغییرات غیر مجاز است امنیتِ اِطلاعات حفاظت از محرمانگی ، تمامیت و دسترس پذیری اِطلاعات است. علاوه بر این ها سایر ویژگی ها از قبیل اصالت ، قابلیت جوابگویی ، اعتبار ، انکار ناپذیری و قابلیت اطمینان اطلاعات نیز می توانند مشمول این حفاظت باشند.

● مدیریت امنیتِ اطلاعات

مدیریت امنیت اطلاعات بخشی از مدیریت اطلاعات است که وظیفه تعیین اهداف ، امنیت و بررسی موانع سر راه رسیدن به این اهداف و ارائه راهکارهای لازم را بر عهده دارد.

● سیستم مدیریت امنیتِ اطلاعات ISMS

خطرهای تهدید کننده ی امنیت اطلاعات به دو دسته ی عمدی و غیر عمدی تقسیم می شوند ، خطرهای عمدی خطرهایی هستند که امنیت اطلاعات سیستم را با برنامه ی قبلی و هدفی خاص مورد حمله قرار می دهند مثل خطر هکرها و خطرهای غیرعمدی خطرهایی هستند که بر اثر اشتباهات انسان و نیروی کار به سیستم وارد می شود که این نوع خطر بیشترین میزان خسارات را به سیستم اطلاعاتی وارد می کنند همچنین خطرهای ناشی از عوامل طبیعی مثل سیل ،زلزله،طوفان و… جزء تهدیدات غیر عمدی به حساب می آید .


برای اینکه در سیستم ها بتوانیم خطرهای موجود را رفع کنیم قبل از هر چیز باید به فکر ایجاد امنیت شبکه های اطلاعاتی خود باشیم این ایجاد امنیت ابتدا باید شامل اتخاذ سیاست های امنیتی باشد.مواردی که یک سازمان برای پیاده سازی یک سیستم امنیتی اعمال می کند به شرح زیر می باشد :
 

۱) تعیین سیاست امنیتی
۲) اعمال سیاست های مناسب
۳) بررسی بلادرنگ وضعیت امنیت اطلاعاتی بعد از اعمال سیاست امنیتی
۴) بازرسی و تست امنیت شبکه ی اطلاعاتی
۵) بهبود روش های امنیت اطلاعاتی سازمان 

● مراحل اجرای سیستم مدیریت امنیت و اِطلاعات (ISMS)

اجرای (ISMS)  در یک سازمان طبق مراحل ذیل صورت میپذیرد:
۱) آماده سازی
۲) تعریف نظم مدیریت امنیت اطلاعات
۳) ایجاد سند سیاست امنیت اطلاعات
۴) ارزیابی مخاطرات
۵) آموزش و آگاهی بخشی
۶)آمادگی برای ممیزی
۷) کنترل و بهبود مداوم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code