نرم افزار مديريت امنيت اطلاعات مبتنی بر استانداردهای خانواده ISO/IEC 27000

نرم‌افزار بادبان به منظور طراحی و پیاده سازی چرخه‌ی کامل مدیریت امنیت اطلاعات بوده و دارای ماژول‌های زیر است:

  • انطباق‌سنجی (تحلیل شکاف)
  • مدیریت ریسک
  • اقدامات اصلاحی و پيشگيرانه
  • مديريت حوادث
  • مدیریت اسناد امنیت اطلاعات
  • سنجش اثربخشی
  • ممیزی
  • مديريت سوابق
  • مديريت دارایی‌ها
  • مديريت استمرار كسب‌وكار

بادبان، مبتنی بر استاندارد بین‌المللی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC 27001:2013 است. هدف از طراحی و توسعه‌ی بادبان، خود محورسازی سازمان‌ها در راستای طراحی، پياده‌سازی و استقرار سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) است. جهت مطالعه‌ی جزئيات امكانات و ويژگی‌های نرم‌افزار بادبان، از اين صفحه بازديد نماييد.