• داراي پروانه فعاليت در حوزه مشاوره نظام ملي مديريت امنيت اطلاعات (نما) با رتبه یک
  • احراز صلاحیت به‌عنوان شرکت دانش‌بنیان در حوزه امنیت توسط معاونت علمی ‌و‌ فناوری ریاست‌جمهوری
  • داراي گواهینامه صلاحيت شوراي عالي انفورماتيك در حوزه‌‌‌های امنیت، نرم‌افزار، مشاوره و نظارت، آموزش و پژوهش
  • داراي مجوز رسمي فعاليت از سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران
  • داراي مجوز رسمي از سازمان ملي استاندارد ايران براي تدوين استانداردهاي ملي ايران
  • عضویت در سندیکای امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا)
  • دارای تأییدیه‌ فنی نرم‌افزار مدیریت امنیت اطلاعات بادبان از شورای عالی انفورماتیک
  • دارای تأییدیه‌ نرم‌افزار مدیریت امنیت اطلاعات بادبان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی