1. آزمون نفوذپذیری شبکه و برنامه های کاربردی وب سازمان تامین اجتماعی (سال 96)
 2. آزمون نفوذپذیری شبکه و برنامه های کاربردی وب بانک اقتصاد نوین (سال 96)
 3. آزمون نفوذپذیری شبکه و برنامه های کاربردی وب شرکت پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی (سال 96)
 4. آزمون نفوذپذیری شرکت هواپیمایی کشوری (سال 95)
 5. آزمون نفوذپذیری پروژه طراحی و پیاده­سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران (سال93)
 6. آزمون نفوذپذیری پروژه طراحی و پیاده­سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بندر آبادان (سال93)
 7. آزمون نفوذپذیری شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی (سال 93)
 8. آزمون نفوذپذیری شرکت پرداخت الکترونیک پارسیان (سال 91)
 9. آزمون نفوذپذیری شرکت پرداخت الکترونیک مبنا کارت آریا (سال 92)
 10. آزمون نفوذپذيري و ارزيابي ريسك امنيت اطلاعات شركت سپاهان باطري (سال‌هاي 91 و 92)
 11. آزمون نفوذپذيري و ارزيابي امنيتي شركت بيمه البرز (سال 91)
 12. تدوين RFP آزمون نفوذ (Pen Test) و ايمن‌سازي شبكه  شرکت ارتباطات زيرساخت (سال 90)
 13. آزمون نفوذپذیری پروژه طراحی و پیاده­سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بندر امیرآباد (سال91)
 14. آزمون نفوذپذیری پروژه طراحی و پیاده­سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بندر انزلی (سال91)
 15. آزمون نفوذپذیری پروژه طراحي و پياده‌سازي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) بانك انصار
 16. آزمون نفوذپذیری پروژه‌ي طراحي و پياده‌سازي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شركت مخابرات خراسان رضوي