• سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS)
  • مشاوره، طراحی، پیاده‌سازی، آموزش و ممیزی مبتنی بر استانداردهای خانواده ISO/IEC 27000
 • سيستم مديريت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM)
  • مشاوره، طراحی و پیاده‌سازی مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 20000:2011/ITIL v.3
 • سيستم مديريت تداوم کسب و کار (BCMS)
  • مشاوره، طراحی و پیاده‌سازی مبتنی بر استاندارد ISO 22301:2012
 • چارچوب حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance)
  • مشاوره و طراحی مبتی بر استاندارد ISO/IEC 38500:2015
 • چارچوب حاکمیت امنیت اطلاعات (Information Security Governance)
  • مشاوره و طراحی مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 27014:2013
 • چارچوب حاکمیت و مدیریت فناوری اطلاعات سازمانی (IT Management & Governance)
  • مشاوره و طراحی مبتنی بر چارچوب COBIT 5
 • مدیریت ریسک فناوری اطلاعات (IT Risk Management)
  • مشاوره، طراحی و پیاده‌سازی مبتنی بر چارچوب COBIT 5 for Risk
 • مدیریت ریسک امنیت اطلاعات (ISRM)
  • مشاوره، طراحی و پیاده‌سازی مبتنی ‌براستانداردهای ISO 31000:2009  و ISO 27005:2011
 • ارزیابی آسیب‌پذیری و آزمون نفوذ (Vulnerability Assessment & Penetration Testing)
  • ارزيابي و آزمون آسيب‌پذيري و نفوذپذپري شبكه، نرم‌افزار و برنامه‌های کاربردی وب
  • ü       ارزيابي امنيت پيكربندي تجهيزات، سرويس‌ها و نرم‌افزارها
  • ارائه سرويس آزمون نفوذپذيري در قالب جعبه سياه، جعبه خاكستري و جعبه سفيد
 • امن‌سازي (Hardening)
  • طراحي و اجرای امنيتي منطقي و فيزيكي شبكه مبتني بر استانداردهاي امنيتي
  • ارائه راهكارهاي عملياتي امن‌سازي پيكربندي تجهيزات و سرويس‌ها
  • ارائه مشاوره در خصوص انتخاب محصولات امنيتي