• ITIL

  یکی از خدمات شرکت داده پردازان آبشار، پیاده سازی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITIL) است.

 • Baadbaan

  بادبان، به‌عنوان نرم‌افزار سيستم (ISMS)، با هدف خودمحورسازی سازمان در راستای استقرار…

 • Pentest

  امروزه در حوزه تبادل اطلاعات، امنيت این حوزه از اهميت ويژه اي برخوردار شده است.

 • ISMS

  یکی از خدمات شرکت ، پیاده سازی نظام مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) است.

وضعیت پروژه ها

73

پروژه های انجام شده ISMS

61

نرم افزار های فروخته شده

146

پروژه های تست نفوذ انجام شده

18

پروژه های در حال تحقیق

نرم افزار مدیریت اطلاعات بادبان

 • فرآیند انطباق‌سنجی (Gap Analysis Module)
 • فرآیند مديريت ريسك (Risk Management Module)
 • فرآیند مديريت اسناد (Document Management Module)
 • فرآیند سنجش اثربخشی (Effectiveness Measurement Module)
 • فرآیند مميزی (Audit Module)
 • فرآیند مديريت دارایی‌ها (Configuration Management Module)
 • فرایند روش های اجرایی (Work Flow Management Module)
 • فرآیند استمرار كسب‌وكار (Business Continuity Module)
 • فرآیند اقدامات اصلاحی و پيشگيرانه (Corrective and Preventive Module)